Demi Kehidupan Yang Lebih Bermakna
Untuk Anda Dan Keluarga

Pelan Hibah Mampu Milik Untuk Rakyat Malaysia

100% Patuh Syariah

Pampasan akan diberikan kepada waris jika:- Berlaku Kematian . Waris layak mendapat pampasan mengikut jumlah yang telah dibuat sebelum pemegang policy meninggal dunia.

Dengan pelan Fit-CI anda boleh memilih untuk mempertingkatkan pelan anda dengan perlindungan penyakit kritikal.

Keluarga anda juga akan menerima amaun perlindungan asas sebanyak 100% jika berlaku kematian akibat kemalangan kepada anda.

Dengan PELAN i-KUDRAT anda masih layak untuk mewmiliki pelan hibah namun tertakluk kepada terma dan syarat. .

Soalan-soalan yang sering di tanya oleh pelanggan..

Frequently Asked Questions (FAQ)

Takaful ialah skim saling bantu-membantu berdasarkan prinsip-prinsip perpaduan, persaudaraan dan kerjasama. Setiap peserta bersetuju untuk membuat sumbangan berdasarkan Tabarru’ (derma) ke dalam dana yang akan digunakan untuk saling bantu-membantu di saat diperlukan. HONG LEONG MSIG TAKAFUL adalah sebagai Pengendali Takaful diamanahkan untuk melabur dengan sewajarnya dan menguruskan dana ini berdasarkan strategi pelaburan mengikut prinsip-prinsip Syariah.

Hibah adalah pelan pampasan yang akan dibayar selepas pencarum ditimpa ujian seperti Kematian, Lumpuh Kekal atau Sakit Kritikal. 

Pampasan akan diberi kepada penama yang telah didaftarkan ketika pencarum policy masih hidup atau sihat. Jika penama berusia di bawah 18 tahun pampasan akan dipegang oleh Amanah Raya.

Pelan perubatan adalah pelan yang digunakan untuk kemasukkan ke hospital samada untuk menerima rawatan akibat masalah kesihatan atau kemalangan.

Pelan ini juga mempunyai speksifikasi tersendiri seperti limit tahunan, harga bilik, elaun hospital dan lain-lain. 

Pelan takaful mampu milik yang boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja kerana harga yang ditawarkan mampu milik dan mempunyai coverage yang tinggi.

Pelan ini juga boleh diubahsuai mengikut budget dan keperluan pelanggan.

Individu yang berumur 18 tahun hingga 50 tahun.

Sijil akan matang pada ulang tahun sijil atau apabila Orang Dilindungi mencapai umur 70 tahun dan auto renew 90 tahun.

Jumlah perlindungan HIBAH  bermula rm100,000 keatas.

Jumlah perlindungan PELAN PERUBATAN adalah 1.12 juta setahun dan tiada limit sepanjang hidup.

Caruman yang dibayar untuk pelan ini boleh melayakkan anda untuk pelepasan cukai peribadi sebanyak RM6,000 tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Betul Ke Harga Mampu Milik?

Ya, Dengan Caruman sebanyak RM75 anda layak memiliki pampasan perlindungan sebanyak RM300,000. Tertakluk terma dan syarat.